Historia drużyny

Początki 4 Rozborskiej Drużyny Harcerzy „Karacena” sięgają 2008r. Drużyna zaczęła się formować początkiem wakacji 2008r. Pierwsza zbiórka odbyła się końcem czerwca.  Zbiórki odbywały się regularnie. Drużynę prowadził phm Leszek Mac HR. Drużyna pierwotnie miała mieć nazwę „Zbroja” a jej patronem Jan III Sobieski.

Skład drużyny na czerwiec 2008r.

Pod koniec wakacji dh Adam Mac,  dh Tomasz Szpytma i dh Rafał Olejarz dostali zaproszenia na biwak kadry hufca w Kotani (27-31.08.2008 r.).


Uczestnicy Biwaku

Bardzo zmotywowało to ich do dalszej pracy nad sobą i technikami harcerskimi więc niedługo po tym pojechali na kurs zastępowych „Baszta V”, którego pierwsza część odbyła się w Radawie w dniach 4-7.09.2008.

Uczestnicy kursu razem z kadrą

Druga część odbyła się Jagiele w dniach 10-14.10.2008. Kursanci z Rozborza mimo braku doświadczenia zdobyli dwa pierwsze patenty:

- dh. Tomasz Szpytma patent 1/V/2008
- dh. Adam Mac patent 2/V/2008
- dh. Rafał Olejarz patent 11/V/2008


Wręczenie patentu dh Tomaszowi Szpytma i dh Rafałowi Olejarz

Drużyna przez pierwsze pół roku swojego istnienia działała jako Samodzielny Zastęp Harcerzy w Rozborzu. Zmieniła się także koncepcja na nazwę drużyny. W tym czasie formowały się pierwsze zastępy powołane rozkazem drużyny. Dnia 10 listopada 2008r w Jarosławiu odbyło się odsłonięcie Pomnika Inwalidów Wojennych. Następnie odbyła się zbiórka hufca na której hufcowy phm Łukasz Mróz HR odczytał rozkaz specjalny L. 8/08 w którym na okres próbny została powołana 4 Rozborska Drużyna Harcerzy KARACENA a na jej drużynowego mianował phm Leszka Maca HR.

Mianowanie phm Leszka Maca HR na drużynowego 4RDH

Pamiątkowe zdjęcie po uroczystościach

30.11.2008r. w 48 Rocznicę śmierci gen. Antoniego Chruściela pseud. "Monter", odbyła się uroczysta Inauguracja Kampanii Bohater i akcji sztandarowej naszego hufca. Na kominku z tej okazji został odczytany rozkaz specjalny L. 12/08 ,w którym zostały ogłoszone wyniki konkursu graficznego na logo hufca oraz konkursu plastycznego na portret gen. Chruściela. Wyróżnienie za projekt logo hufca otrzymał dh. phm. Leszek Mac HR., oraz konkurs na portret gen. A. Chruściela wygrał dh. Tomasz Szpytma.


Uczestnicy kominka

25 kwietnia 2009r. wybraliśmy się drużyną na złaz Generała Antoniego Chruściela w Gniewczynie. Odbyła się także rekonstrukcja akcji batalionu „Zośka” w której odgrywaliśmy własowców. Na złazie odbył się także turniej o włócznie św. Jerzego na którym zajęliśmy pierwsze miejsce i otrzymaliśmy trofeum.

Od lewej: dh Rafał Olejarz, drużynowy phm. Leszek Mac HR, dh Adam Mac

Wręczenie włóczni św. Jerzego

06.05.2009 delegacja naszej drużyny w składzie phm Leszek Mac, dh Grzegorz Chrząściel i dh Adam Mac  wzięła udział w uroczystości 20 rocznicy przyznania szkole w Gniewczynie Łańcuckiej imienia gen. Bryg. Antoniego Chruściela.

W dniach 12-14 czerwca 2009r. w miejscowości Wysoka Głogowska wzięliśmy udział turnieju zastępów hufca o miano zastępu dębowego „ Tak jak Cichociemni”. Komendantem turnieju został nasz drużynowy phm Leszek Mac HR. Na turniej stawiły się cztery zastępy. Zastęp „Zaskrońce” z 1 Przeworskiej Drużyna Harcerzy „Borek”- broniący miana wywalczonego w ubiegłym roku, „Burza” i „Huragan” z 2 Jagiellańskiej Drużyny Harcerzy „Wicher”, oraz Zastęp „Karacena” z 4 Próbnej Rozborskiej Drużyny Harcerzy.  Niestety pogoda się zepsuła, ciągle padał deszcz i namioty zaczęły przeciekać, dlatego turniej został przerwany 13.06 i wznowiony 20 czerwca. Zajmowaliśmy wtedy drugie miejsce z 9 pkt straty do pierwszego. Niestety zastępy z Jagiełły nie dotarły na miejsce i decydujące stracie rozegrało się między zastępem Karacena i Zaskrońce. Po szeregu konkurencji sprawnościowych i umysłowych zwyciężyliśmy miano „Zastępu Dębowego” z prawie 30 pkt przewagi. Dostaliśmy pamiątkowy dyplom i proporczyk.

W dniach 17-20 lipca w miejscowości Wysoka Głogowska w miejscu gdzie miesiąc temu toczyła się rywalizacja o miano zastępu dębowego harcerze z Rozborza wybrali się na swój pierwszy samodzielny biwak. Wzięły w nim udział zastępy Białe Kruki i Jastrzębie

4RDH na biwaku

1 sierpnia 2009r. podczas obchodów 65. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego w Przeworsku, odbyła się uroczystość nadania sztandaru imienia gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. "Monter" przez Naczelnika Harcerzy - hm. Michała Sternickiego HR. Wzięły w niej udział wszystkie drużyny naszego hufca, w tym nasza oraz zaproszone harcerki i harcerze.

Wręczenie sztandaru hufcowemu phm Łukaszowi Mróz HR

W dniu 08.09.2009 pod kopcem tatarskim w Przeworsku odbyła się uroczysta zbiórka drużyny. Został na niej przeczytany rozkaz kończący próbę na stopień pierwszym młodzikom w drużynie, dh Tomaszowi Szpytma, Grzegorzowi Chrząściel i Adamowi Mac.

Od lewej mł Adam Mac, mł Tomasz Szpytma, mł Grzegorz Chrząściel

W dniu 11-13.12.2009r w Stalowej Woli odbył się turniej ZZ-ów chorągwi "Bądź godny polski" . Wzięło w nim udział 7 patroli w tym nasz w składzie mł. Tomasz Szpytma mł. Grzegorz Chrząścel, mł. Adam Mac i dh Kuba Jurkiewicz. Zajęliśmy czwarte miejsce.

W dniach 12-17.02.2010 w zasypanej śniegiem Jagielle odbył się biwak zimowy hufca. Nasza drużyna wzięła w niej udział lecz z powodu epidemii grypy pojechało nas zaledwie trzech: mł Adam Mac, mł Tomasz Szpytma i dh Kuba Jurkiewicz. Zostaliśmy połączeni z zastępem „Huragan” z Jagiełły. Przedostatniego dnia rywalizacji odbyła się harcerska olimpiada zimowa. Harcerze startowali w wielu rywalizacjach indywidualnych takich jak tenis stołowy, curling, szermierka, rzut śnieżką czy wiązanie węzłów. Jak również zawody drużynowe biatlon i rugby na śniegu. Nasz zastęp zajął trzecie miejsce. W ogólnej punktacji zimowiska zajęliśmy pierwsze miejsce z przewagą niemalże 80 punktów.

Biwakowy zastęp „Huragan”

10 kwietnia 2010 r. o godzinie o 8.56 prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z 95 osobami zginęli w katastrofie samolotu Tupolew 154M. Na pokładzie były najważniejsze osoby w państwie. W związku z tą tragedią Marszałek sejmu ogłosił tygodniową żałobę w RP, natomiast został wydany rozkaz Specjalny Przewodniczącego, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy ZHR w którym to ogłoszono 30 dniową żałobę w ZHR. Dnia 18 kwietnia 2010r delegacja naszej drużyny w składzie phm Leszek Mac HR, mł Grzegorz Chrząściel, mł Adam Mac wyjechała na pogrzeb prezydenta do Krakowa. Za pełnioną tam służbę zdobyli sprawności „Czas Patriotów”.

15 lipca 2010r. delegacja naszej drużyny wzięła udział w obchodach 600 rocznicy bitwy pod grunwaldem w składzie phm Leszek Mac HR,  mł Tomasz Szpytma oraz mł Adam Mac.

Miesiąc później w dniach 7-11.08.2010r. odbył się drugi biwak drużyny w Wysokiej Głogowskiej na który zarośliśmy drużynę „Szpona” z Szówska. W ostatnią noc biwaku druhowie mł Grzegorz Chrząściel, mł Adam Mac oraz mł Tomasz Szpytma złożyli przyrzeczenie harcerskie oraz otrzymali pierwsze po drużynowym krzyże.

Drużyny „Karacena” i „Szpona” na biwaku

W dniach 4-5.09.2010r. odbyła się wyprawa funkcyjnych hufca w Bieszczady. Z naszej drużyny pojechał dh hufcowy phm Leszek Mac HR, mł Adam Mac i mł Tomek Szpytma.

Uczestnicy biwaku

W dniach 17-19.09.2010r. drużyna wziełą udział w biwaku „Makaronowym” w Woli Małej koło Łańcuta. Organizatorem biwaku była 7 Łańcucka Drużyna Harcerek "Paproć".

Karacena na biwaku

Dnia 11 listopada 2010 roku nasza drużyna wzięła udział w uroczystościach odzyskania niepodległości w Jarosławiu. Z naszej drużyny mł Grzegorz Chrząściel oraz mł Tomasz Szpytma zostali przydzieleni do pocztu sztandarowego hufca.

Poczet sztandarowy hufca na obchodach 11 listopada w Jarosławiu

29 grudnia 2010r. został rozwiązany samodzielny zastęp harcerzy w Łańcucie rozkazem hufca L.7/10 a harcerzy przydzielono do naszej drużyny. Utworzyli zastęp Jastrzębie którego zastępowym został dh Michał Baran. A zastęp mł Adama Maca który do tej pory również nazywał się Jastrzębie przemianowano rozkazem drużyny L.6/10 na zastęp „Sokoły”

W dniach 17-23.01.2011r. w szkole w Dąbrówkach koło Łańcuta odbyło się zimowisko naszego hufca „Rzeczpospolita Szlachecka”. Fabuła zimowiska była oparta na czasach szlacheckich, Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z naszej drużyny  na zimowisko pojechały wszystkie zastępy. Odbył się także halowy turniej piłki nożnej hufca na którym zajęliśmy drugie miejsce. Nasza drużyna wygrała zarówno w fabule zimowiska jaki i ogólnej punktacji.

KARACENA na zimowisku „Rzeczpospolita Szlachecka”

5 lutego 2011r. mł. Tomasz Szpytma, mł. Grzegorz Chrząściel, oraz mł. Adam Mac ukończyli z wynikiem pozytywnym stopień wywiadowcy który został przyznany rozkazem specjalnym drużyny RSL 1/11

5 marca 2011r. na zbiórce drużyny odbyła się gra terenowa, po której został odczytany rozkaz drużyny L. 1/11. Został rozwiązany zastęp Białe Kruki a członkowie tego zastępu zostali przeniesieni do zastępu "Jastrzębie" (z Rozborza) a sam zastęp przemianowanł się na nazwę "Sokoły". Na funkcje zastępowego "Sokołów" został mianowany wyw. Tomasz Szpytma

W dniach 11-12 marca 2011r. odbył się kolejny Turniej zastępów hufca o miano "Zastępu Dębowego"- najlepszego w całym hufcu. Na turniej pojechały obydwa zastępy z naszej drużyny- "Sokoły" oraz "Jastrzębie". Po dwu dniowych zmaganiach miano zastępu dębowego wywalczył, po raz kolejny, zastęp "Sokoły" z przewagą zaledwie 3 punktów nad zastępem "Jastrzębie".

Początkiem 2011r. drużyna postanowiła pójść w kierunku krótkofalarstwa i zostać drużyną łącznościową. Harcerze jeździli na spotkania w łańcuckim klubie krótkofalarskim. Zostały wprowadzone sprawności łącznościowe w drużynie. Zmieniła się także koncepcja na patrona drużyny.

W dniach 15-17 kwietnia 2011 ZZ drużyny wybrał się na służbę na SMAP-ie w Sanoku.

27 maja 2011r. rozkazem p.o. komendanta chorągwi Łukasza Mroza RL. 3/11 został zamknięty okres próbny drużyny. Została przyznana nam kategoria polowa

W dniach 27-29 maja odbył się pierwszy zlot podkarpackiej chorągwi harcerzy od 5 lat. Zlot został nazwany "Szczyty". Z naszej drużyny pojechało na niego 14 osób. W zlocie ogólnie wzięło udział 80 harcerzy. Po trzy dniowych zmaganiach w piekielnym upale, wśród grzmotów i potężnych  gromów, wywalczyliśmy miano najlepszej drużyny podkarpackiej chorągwi harcerzy- drużyny dębowej.

Tomasz Szpytma


10-lecia 4 Łańcuckiej Drużyny Harcerzy „Karacena” im. 10 Pułku Strzelców Konnych

W dniach 9-11.11.2018 odbył się Biwak z okazji 10-lecia 4 Łańcuckiej Drużyny Harcerzy „Karacena” im. 10 Pułku Strzelców Konnych, w którym udział wzięły drużyny Łańcuckiego Szczepu Harcerskiego.

Kurs Zastępowych "BASZTA XV"

Najlepszymi zastępowymi od prastarych czasów są tylko ci, którzy przeszli przez BASZTE. I CZĘŚĆ: 7-9 września (pod namiotami) w Jarosławiu, II CZĘŚĆ: 14-16 września (w szkole) w Ujeznej.